هیات موسس و امنا مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

امین فرجی
امین فرجیریاست و عضو هیات موسس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

معاون مرکز آموزش و پژوهش و مشاور و دبیر کمیسیون آموزش شورای عالی استان‌ها

معاون مرکز پژوهش‌ها و مشاور کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

امین قریبی
امین قریبیمعاونت و عضو هیات موسس
بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دوره شهرهای هوشمند در دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne)

دوره شهر هوشمند در سازمان بانک جهانی (The World Bank)

کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

انتخاب به عنوان ۱۰ جوان شایسته ایران در سال ۲۰۲۱

رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور

رتبه اول و برگزیده جشنواره پرسش مهر تهران توسط ریاست محترم جمهوری

عضو کارگروه شهر هوشمند و کارگروه تحول دیجیتال دولت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

عضو کارگروه علم و فناوری مجمع مشورتی جوانان فرمانداری شهرستان تهران

عضو شبکه تحلیل‌گران جوان اقتصاد ایران

عضو اتاق بین‌المللی جوانان ایران

صاحب امتیاز و برگزارکننده تدکس دانشگاه تهران

حسن زارعی متین
حسن زارعی متینعضو هیات موسس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

رئیس پردیس قم دانشگاه تهران

عضو کارگروه تخصصی مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آصف کریمی
آصف کریمیعضو هیات موسس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی کمیسیون کارآفرینی و کسب‌وکار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محمد میره‌ای
محمد میره‌ایعضو هیات موسس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو شورای علمی گروه پژوهشی منظرشهری، پژوهشکده فرهنگ و هنر

سرپرست معاونت اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

میثم بصیرت
میثم بصیرتعضو هیات موسس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتری شهرسازی از دانشگاه تهران

سرپرست اسبق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

محمد سعادت سرشت
محمد سعادت سرشتعضو هیات موسس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتری عمران نقشه برداری – فتوگرامتری برد کوتاه از دانشگاه تهران

مسعود طهماسب‌زاده
مسعود طهماسب‌زادهعضو هیات موسس

مدیرعامل و موسس شرکت Global Smart City Solutions

رئیس هیات مدیره شرکت سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مهیا

آزاده عظیمی
آزاده عظیمیعضو هیات موسس
دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رسام