کارگروه اطلاعات و داده هوشمند

مریم ابوالقاسمی
مریم ابوالقاسمیدبیر کارگروه اطلاعات و داده هوشمند
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
مدرس و پژوهشگر علم داده و مدیریت دانش

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه اطلاعات و داده هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه اطلاعات و داده هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

خانم دکتر مریم ابوالقاسمی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه اطلاعات و داده هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف اطلاعات و داده هوشمند و تحول هوشمند در حوزه داده است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران