کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند

فریناز مقتدری
فریناز مقتدریدبیر کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند
دکتری تخصصی طراحی شهری دانشگاه گریفیث استرالیا
تخصص: شهر هوشمند

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

خانم دکتر فریناز مقتدری (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم مهندس غزاله سادات قریشی

خانم مهندس سارینا اردوانی

خانم مهندس لادن مصطفی زاده

خانم مهندس نورا انگشتری

خانم مهندس مهدیه خجسته‌فر

هدف اصلی کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند و تحول هوشمند در حوزه طراحی و برنامه‌ریزی شهری است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران