مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در راستای انتشار “نشریه تحول هوشمند”، از کلیه علاقمندان به فعالیت در بخش‌های زیر، دعوت به همکاری می‌نماید.

– ارائه #مقاله و یاداشت‌‎های تخصصی
– همکاری در ارائه خروجی طرح‌های #پژوهشی و #اجرایی حوزه تحول هوشمند و شهر هوشمند در شهرهای ایران
– همکاری در انجام #مصاحبه با سازمان‌های #متولی و #متخصصین حوزه تحول هوشمند و شهر هوشمند در شهرهای ایران
– فعالیت در #طراحی و #گرافیک

ارسال #رزومه و درخواست همکاری به: hr@scrci.com

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #نشریه #ژورنال #تحول_هوشمند #نشریه_تحول_هوشمند #مجله #استخدام

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #universityoftehran #smartcity #graphicdesign #smarttransformation #graphic #journal #thesmarttransformationjournal