آینده‌های شهر هوشمند، قسمت 1: مشارکت برای ساختن آینده
تاریخ برگزاری: 1399/07/17
زمان برگزاری: 11:30 am ET
لینک وبینار: https://www.cityage.com/scf1