راه‌های ارتباط با مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دفتر مرکزی: تهران، میدان انقلاب اسلامی، خیابان 16 آذر، خیابان نصرت، پلاک 6، پژوهشگاه دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

کدپستی:1417965319

————————————————————————————————————

دفتر قم: قم، ابتدای جاده قدیم تهران، بعد از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت و حسابداری، مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

کدپستی: 3718117469

————————————————————————————————————

تلفن همراه پشتیبانی فنی-آقای مهندس مطلق: 09122256419

تلفن همراه معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران-آقای مهندس قریبی: 09900993087

پست الکترونیک سازمانی: info@scrci.com

شبکه‌های اجتماعی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

جهت ارتباط بهتر می‌توانید از فرم زیر استفاده کنید.