مقدمه

به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه شهر هوشمند، پژوهشکده (مرکز تحقیقات) شهر هوشمند بر اساس مجوز شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مصوب 18/05/1383)، مفاد این اساسنامه، قوانین، ضوابط و مقررات مربوط تاسیس و اداره می‌شود.

در این اساسنامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اختصار «وزارت» و پژوهشکده (مرکز تحقیقات) شهر هوشمند به اختصار «پژوهشکده» نامیده می‌شود.

ماده 1 اهداف

 1. توسعه و گسترش پژوهش در زمینه هوشمندسازی، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و سایر حوزه‌های مرتبط با شهر هوشمند
 2. زمینه‌سازی مناسب برای ارتقای فعالیت‌های پژوهشی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسلامی

ماده 2 وظایف و اختیارات

 1. بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی و ایجاد نظام اطلاعاتی مناسب در زمینه شهر هوشمند
 2. اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف پژوهشکده
 3. فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت‌های پژوهشی مرتبط
 4. همکاری پژوهشی با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین‌المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیت‌های پژوهشی در زمینه شهر هوشمند با رعایت قوانین و مقررات
 5. ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در پژوهشکده
 6. انتشار مجله، کتاب علمی، جزوه آموزشی، مقاله، تولید نرم‌افزار و برنامه‌های رایانه‌ای و تلفن همراه متناسب با اهداف پژوهشکده در حوزه‌های مرتبط با شهر هوشمند طبق ضوابط و مقررات مربوطه
 7. برگزاری سمینار، همایش‌ و کنفرانس‌های علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب کارگاه‌های آموزشی در حوزه‌های مرتبط با شهر هوشمند طبق ضوابط و مقررات مربوطه

تبصره: پژوهشکده مجاز نیست دوره‌های آموزشی بلند مدت را که به اعطای مدرک تحصیلی منجر می‌شود، ارائه کند.

 • برگزاری نمایشگاه‌های مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند
 • تدوین ضوابط، مقررات، دستورالعمل و استانداردهای مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط جهت تصویب
 • تحقیق و بررسی به منظور تهیه ضوابط، معیارها و آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی تهیه و اجرای طرحها و برنامه‌های هوشمندسازی در سطوح ملی،‌ منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی و پیشنهاد آن به مراجع ذی ربط جهت تصویب
 • اعطای مجوز و راه‌اندازی شعب مرکز در سایر شهرها
 • ارائه خدمات پیمانکاری پروژه‌های مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند
 • ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره‌ای و مطالعاتی فنی و تخصصی به کلیه متقاضیان
 • ترویج و انتشار نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های مرکز به منظور ارتقاء طرح علمی شهر هوشمند در زمینه‌های مرتبط
 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی، نوآورانه و فناورانه کشور در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند.
 • تجاری‌سازی نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های پژوهشی مرکز و تبدیل این دستاوردها به محصولات تجاری و قابل استفاده در صنعت
 • برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی بر اساس آخرین یافته‌های پژوهشی، به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و اجرایی مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند
 • 18-   انتشار و توزیع نتایج حاصل از تحقیقات و پژوهش‌های علمی مرتبط با وظایف مرکز
 • ایجاد بانک جامع اطلاعات و مدارک فنی مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند
 • انجام آزمایش‌های فنی و ارائه خدمات تحقیقاتی، صدور گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های فنی بر اساس بررسی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده برای متقاضیان حقوقی و حقیقی در مقابل دریافت حق‌الزحمه
 • تاسیس مراکز آزمایشگاهی مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند (سخت افزاری، نرم افزاری و Living Lab)
 • اجرای طرح‌های پژوهشی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف ذکر شده
 • انجام هر گونه فعالیت و ارائه خدمات مرتبط با اهداف و وظایف مرکز از محل درآمدهای مرکز

ماده 3 محل فعالیت پژوهشکده در شهرستان تهران است.

نشانی: تهران، خیابان کارگر شمالی، دانشکده فنی دانشگاه تهران

ماده 4 ارکان پژوهشکده

الف- هیات موسس

 1. دکتر آصف کرمی
 2. دکتر
 3. دکتر
 4. دکتر محمد گرویی
 5. مهندس امین قریبی

تبصره: چنانچه تعداد اعضای هیات موسس به هر دلیل (فوت، استعفا و یا از دست دادن شرایط عضویت به تشخیص اکثر اعضای هیات موسس و …) از 3 تن کمتر شود، به تعداد مورد نیاز افراد واجد شرایط دیگری که به تایید بقیه اعضای هیات موسس برسند برای تایید نهایی وطی مراحل بعدی معرفی می‌شوند.

ب- رئیس پژوهشکده

دکتر آصف کریمی – مهندس امین قریبی