اساسنامه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

ماده ۱ مقدمه

«مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران» که در این اساسنامه به اختصار مرکز خوانده می‌شود با هدف كمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه شهر هوشمند، تحول هوشمند و هوشمندسازی تأسیس می‌شود. این مرکز، تقاضامحور یا نوع 2 (بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) بوده و مطابق مفاد این اساسنامه و مقررات پژوهشی دانشگاه تهران که به اختصار دانشگاه خوانده می‌شود فعالیت می‌کند.

ماده 2 جايگاه حقوقی و محل استقرار

مرکز وابسته به دانشکدگان فارابی است و محل استقرار آن در پژوهشگاه دانشگاه تهران می‌باشد.

ماده 3 اهداف

 • تبدیل دانشگاه تهران به مرجع اصلی مطالعات و تحقیقات شهر هوشمند در ایران و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه و کاربردی کردن نتایج مطالعات دانشگاه تهران در رفع مسائل کلان کشور در حوزه شهر هوشمند و در نهایت نقش‌­آفرینی در حوزه مسئولیت اجتماعی با رویکرد کلان دانشگاه تهران
 • تلاش برای بین‌­المللی شدن و ارتباطات سازنده با سایر دانشگاه‌­ها و نیز نهادهای موثر در حوزه تحقیقات شهر هوشمند و ایجاد ساختار مناسب جهت بومی‌سازی نوآوری‌ها و پژوهش‌های روز دنیا در حوزه شهر هوشمند

ماده 4 مأموریت

الف- تحقیق و توسعه

 • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی و ایجاد نظام اطلاعاتی، نوآورانه و فناورانه کشور در زمینه‌های مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند و اجرای طرح‌های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه‌ای به منظور تحقق اهداف مرکز

ب- جمع‌آوری و تحلیل داده

 • تاسیس مراکز آزمایشگاهی مرتبط با حوزه‌های شهر هوشمند (سخت افزاری، نرم‌افزاری و Living Lab) مانند مراکز رصدخانه، ایجاد بانک جامع اطلاعات و …

ج- استانداردسازی و تدوین آیین‌نامه‌ها

 • تحقیق و بررسی به منظور تهیه ضوابط، معیارها و آیین‌نامه‌های مربوط به چگونگی تهیه و اجرای طرح‌ها و برنامه‌های هوشمندسازی در سطوح ملی،‌ منطقه‌ای، ناحیه‌ای و محلی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط جهت تصویب

د- جلب مشارکت و ارائه خدمات تخصصی

 • ارائه خدمات مشاوره‌ای به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس نتایج فعالیت‌های علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز

ه- تجاری‌سازی نتایج پژوهش‌ها

 • ترویج، انتشار و تجاری‌سازی نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های مرکز به منظور ارتقاء طرح علمی شهر بومی هوشمند و تولید محصولات تجاری و قابل استفاده در صنعت در قالب کتب، نشریه، برگزاری همایش، نمایشگاه، سمینار، وبینار، برگزاری بوت‌کمپ‌­ها و دوره­‌های آموزشی و …

ماده 5 ارکان

اركان مرکز شامل شورای سیاست‌گذاری، رئيس و شورای علمی می‌باشد.

ماده 6 شورای سیاست‌گذاری

شورای سیاست‌گذاری بالاترين مرجع علمی و سیاست‌گذاری مرکز بوده که وظيفه تعيين خط‌مشی فعاليت‌های علمی، تحقيقاتی، ترويجی مرکز را به‌عهده داشته و متشکل از افراد زیر می‌باشد:

 • رئیس دانشکدگان فارابی (به عنوان رئيس شورا)؛
 • معاون پژوهشی دانشکدگان فارابی (به عنوان نایب ‌رئیس شورا)؛
 • يک نفر عضو هیأت علمی خبره از دانشکدگان فارابی در موضوع فعاليت مرکز؛
 • يک نفر خبره مرتبط با موضوع پژوهش‌های کاربردی مرکز (خارج از دانشگاه)؛
 • رئيس مرکز (به عنوان دبير شورا).

تبصره 1: احکام اعضای شورا توسط معاون پژوهشی دانشگاه برای مدت 3 سال صادر می‌شود. اعضای حقیقی به پیشنهاد رئیس مرکز و تایید رئیس دانشکدگان فارابی تعیین
می­‌شوند.

ماده 7 وظايف و اختيارات شورا

 • پیشنهاد طرح تشکيلاتی و نمودار سازمانی مرکز به هیات امنای دانشگاه جهت تصویب؛
 • تعيين و تصويب برنامه‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های مرکز؛
 • ايجاد بخش‌­های پژوهشی جديد يا انحلال بخش­‌های پژوهشی موجود؛
 • تصويب بودجه مرکز و صورت‌حساب‌های مالی؛
 • تایید تغييرات پيشنهادی در اساسنامه مرکز به منظور ارائه به هیات امنای دانشگاه؛
 • اتخاذ تصميم در مورد نحوه تأمین و جذب منابع مالی موردنیاز؛

تبصره 2: کليه وظايف و اختيارات شورا در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه می‌باشد.

ماده 8 رئيس

رئيس، بالاترين مقام اجرايی مرکز می‌باشد که به پيشنهاد رئیس دانشکدگان فارابی و با حکم رئيس دانشگاه برای مدت 3 سال منصوب می‌شود. تمديد مسئوليت برای دوره‌های متوالی بلامانع می‌باشد.

ماده 9 وظايف رئيس

 • اجرای مصوبات شورای سیاست‌گذاری؛
 • اداره مرکز در چارچوب ساختار، برنامه‌ها، راهبردها و خط‌مشی‌های مصوب شورای سیاست‌گذاری؛
 • انتخاب معاونين، مديران و ديگر مسئولان اجرايی مرکز و صدور احکام مربوط طبق مقررات؛
 • تنظيم بودجه و تراز ساليانه و ارائه آن از طريق شورای علمی برای بررسی و تصویب در شورای سیاست‌گذاری؛
 • برقراری ارتباط با مؤسسات علمی و سازمان‌های اجرايی براي ارائه خدمات و جذب طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی؛
 • برقراری ارتباطات بین‌المللی در چارچوب مصوبات و مقررات دانشگاه؛
 • انعقاد قرارداد بیرونی در موضوع ماموریت‌های مرکز.

ماده 10 شورای علمی:

شوراي علمی مرکز، متشکل از رئيس، معاون، مديران بخش‌­های پژوهشی و دو نفر عضو هيأت علمی به انتخاب شورای سیاست‌گذاری با وظايف و اختيارات زير می‌­باشد:

 • تدوين برنامه‌های علمی و پژوهشی؛
 • بررسی و تدوین طرح‌های پژوهشی براي ارائه به دستگاه‌های اجرايی؛
 • پيشنهاد برنامه‌های پژوهشي برای ارائه به شورای سیاست‌گذاری؛
 • بررسی نيازهای تجهيزاتی، علمی و پژوهشی و ارائه راهکارهای لازم برای تأمین آن‌ها؛
 • برنامه‌ريزی برگزاری سمينارها، کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی؛
 • بررسی آثار علمی و پژوهشی برای انتشار؛

تبصره 3: احکام اعضای حقيقی شورای علمی توسط رئيس شورای سیاست‌گذاری برای مدت 3 سال صادر می‌شود.

ماده 11 مقررات مالی و اداری

 • منابع مالی مرکز از محل قراردادهای پژوهشی و کمک‌های دریافتی تامین می‌شود؛
 • امور مالی اداری و به کارگیری کارکنان مرکز مطابق مقررات و آیین­‌نامه‌­های دانشگاه می‌­باشد؛
 • اعضای هیات علمی دانشگاه می­‌توانند به عنوان عضو وابسته با مرکز همکاری نمایند؛
 • مرکز از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می‌شود و کلیه هزینه‌­های آن اعم از نیروی انسانی و فضای فیزیکی از محل درآمدهای حاصله تامین می­‌شود.

ماده 12 انحلال

مرکز با پیشنهاد شورای سیاست‌گذاری، تأیید معاون پژوهشی دانشگاه و تصويب هيأت رئيسه دانشگاه منحل می‌شود.

اين اساسنامه در 12 ماده و 3 تبصره تنظيم و پس از تصويب در دانشکده/پردیس در تاريخ ……….. به تصويب هیأت رئيسه دانشگاه رسيد.