اقتصادی (رقابت پذیری):

به گفته محققان، موارد پیش رو، موارد اصلی دخیل در دسته‌بندی اقتصادی هستند: روحیه نوآوری، کارآفرینی، تصویر اقتصادی و علائم تجاری، بهره‌وری، انعطاف‌پذیری بازار کار و تعبیه بین‌المللی.

تنها راه ایجاد یک اقتصاد قدرتمند و با رشدی پایدار، ایجاد نوآوری با استفاده از باز کردن زمینه‌های جدید تجارت و افزودن فناوری‌های جدید به زنجیره‌های تولیدی و عدم تمرکز مدل تولید بر روی تنها یک بخش اقتصادی جامعه است، تا بهره‌وری افزایش یابد و هزینه و تأثیرات محیطی کاهش یابد. برای پیاده‌سازی این گونه نوآوری‌ها، معمولاً سرمایه‌گذاری‎های بزرگی لازم است که فقط اقتصادهای قدرتمند می‌توانند از آنها پشتیبانی کنند.

در واقع، می‌توان گفت که تمامی دیگر خصوصیات شهرهای هوشمند وابسته به این مورد (اقتصاد) است: بدون وضعیت اقتصادی مثبت و رو به رشد، اعمال بیشتر برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) بر اساس طبقه‌بندی استاندارد اروپایی غیرممکن خواهد بود. همه برنامه‌های کاربردی (اپلیکیشن‌ها) باید به طریق مثبتی در ارتباط با اقتصاد منطقه عمل کنند: این بدان معنا نیست که برنامه‎ کاربردی (اپلیکیشن) باید به عنوان یک امر تجاری برنامه‌ریزی شود، بلکه به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی و به عنوان پنجره‌ای برای فرصت‌های توسعه جدید باید در نظر گرفته شود.

پژوهش‌های قابل توجهی وجود دارد که عدم وجود تعریفی جهانی از اقتصاد هوشمند را آشکار ساخته و این مفهوم را به طرق مختلف توصیف کرده‌اند. می‌توان گفت اقتصاد هوشمند، در برگیرنده شرکت‌های هوشمندی است که ایده‌های نوآورانه‎ای تولید می‌کنند و براساس مفهوم بهینه‌سازی منابع، نسبت قیمت به کیفیت را بهبود می‌بخشند. با این حال، این تعریف همه جوانب و ویژگی‏‌های خاص اقتصاد هوشمند را نشان نمی‌دهد.

بر اساس پژوهش‌های مرور شده، موارد ذیل، ویژگی‌ها و صفت‌های مشترک یک اقتصاد هوشمند به حساب می‌‏آیند:

  • نوآورانه Innovative؛ ایده‌هایی که بهره‌وری را افزایش می‌دهد و هزینه را کاهش می‌دهد.
  • دیجیتال Digital؛ استفاده گسترده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد.
  • رقابتی Competitive؛ باز بودن و استفاده از دانش و نوآوری تا سودهای بالاتر، منابع تولیدی و هزینه‌های کارآمد با کیفیت بهتری به دست آید.
  • سبز Green؛ تمرکز بر اصول پایداری، استفاده از منابع انرژی طبیعی و احیای مناطق پاکیزه.
  • مسئولیت اجتماعی Socially responsible؛ به دنبال ارتقاء رفاه افراد است.

منابع

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Arroub, A., Zahi, B., Sabir, E., & Sadik, M. (2016, October). A literature review on Smart Cities: Paradigms, opportunities and open problems. In 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM) (pp. 180-186). IEEE.

Beatley, T., & Collins, R. (2000). Smart growth and beyond: Transitioning to a sustainable society. Virginia Environmental Law Journal, 287-322.

Cairney, T., & Speak, G. (2000). Developing a ‘Smart City’: Understanding Information Technology Capacity and Establishing an Agenda for Change. Sydney, Australia: Centre for Regional Research and Innovation, University of Western Sydney. Available at: http://trevorcairney.com/file_uploads/cgilib. 30886.1.IT_Audit.pdf.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Pichelr-Milanovic, N., and Meijers, E. (2007). “European smart cities.” http://www.smart-cities.eu/index2 .html (Mar. 2015).

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28).

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54(4).

Klein, C., & Kaefer, G. (2008). From smart homes to smart cities: Opportunities and challenges from an industrial perspective. In Proceedings of the 8th International Conference, NEW2AN and 1st Russian Conference on Smart Spaces, ruSMART 2008 (St. Petersburg, Russia, Sep 3-5).

Monzon, A. (2015, May). Smart cities concept and challenges: Bases for the assessment of smart city projects. In 2015 international conference on smart cities and green ICT systems (SMARTGREENS) (pp. 1-11). IEEE.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291).

Partridge, H. (2004). Developing a human perspective to the digital divide in the smart city. In Proceedings of the Biennial Conference of Australian Library and information Association (Queensland, Australia, Sep 21-24).

Scholl, H. J., Barzilai-Nahon, K., Ahn, J-H., Olga, P. & Barbara, R., E-commerce and e-government: How do they compare? What can they learn from each other?, Proceedings of the 42nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Koloa, Hawaii, January 4-7, 2009

Zubizarreta, I., Seravalli, A., & Arrizabalaga, S. (2016). Smart city concept: What it is and what it should be. Journal of Urban Planning and Development, 142(1), 04015005.