به گزارش واحد خبر مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، نشست شماره 11 در راستای توسعه الگوی بومی شهر هوشمند در ایران، به بررسی شهر قم اختصاص داشت که در روز دوشنبه مورخ 10 آذرماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید و حدود 50 شرکت کننده در این نشست حضور آنلاین داشتند.

در این نشست آقای همایون یزدان‌پناه (رئیس ستاد شهر هوشمند قم و معاون شهرداری قم) و آقای کوروش محمدحسینی (ریاست سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری قم) به نمایندگی از شهر قم حضور داشتند.

مشاهده ویدیوی کامل نشست بررسی الگوی بومی شهر هوشمند در ایران – نشست شماره 11: بررسی شهر قم