به گزارش واحد خبر مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، نشست شماره 12 در راستای توسعه الگوی بومی شهر هوشمند در ایران، به بررسی شهر یزد اختصاص داشت که در روز دوشنبه مورخ 24 آذرماه 1399 به صورت آنلاین برگزار گردید و حدود 45 شرکت کننده در این نشست حضور آنلاین داشتند.

در این نشست

  • آقای دکتر سیدمحمود میرابوالقاسمی (رئیس شورای اسلامی استان یزد)
  • آقای مهندس غلامعلی سفید (رئیس شورای اسلامی شهر یزد)
  • آقای مهندس حمیدرضا قمی (رئیس شورای اسلامی شهرستان یزد و رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد)
  • آقای مهندس محمدرضا پاکدل (مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان یزد)
  • آقای دکتر امیر جهانگرد رفسنجانی (استاد دانشگاه یزد و دبیر سابق کانون تفکر شهر هوشمند یزد)
  • آقای دکتر علی‌محمد لطیف (استاد دانشگاه یزد و دبیر کانون تفکر شهر هوشمند یزد)
  • آقای مهندس مجید بیکی (معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد)

به نمایندگی از شهر یزد حضور داشتند.

مشاهده ویدیوی کامل نشست بررسی الگوی بومی شهر هوشمند در ایران – نشست شماره 12: بررسی شهر یزد