به منظور توسعه همکاری در زمینه‌های تخصصی و بهره‌مندی از دانش و تجربه خبرگان در زمینه‌های مختلفی که در ادامه ذکر خواهد گردید، این تفاهم‌نامه بین مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان آذربایجان شرقی منعقد گردیده است.

– همکاری در راستای توسعه شهر هوشمند در سطح استان آذربایجان شرقی شامل تدوین سند جامع تحول هوشمند استان آذربایجان شرقی
– همکاری در راستای تحول هوشمند سازمانی در سطح استان آذربایجان شرقی
– توسعه دانش بومی در حوزه شهر هوشمند در سطح استان آذربایجان شرقی
– طراحی و اجرای نرم‌افزارها، داشبوردها و پلتفرم‌های اینترنت اشیاء و شهر هوشمند در سطح استان آذربایجان شرقی
– همکاری در زمینه برگزاری کارگاه‌ها، رویدادها، نمایشگاه، دوره‌ها و وبینارهای آموزشی مرتبط و ایجاد ظرفیت‌های آموزشی برای رشد و به روز نگهداشتن سطح علمی و فنی اعضاء در سطح استان آذربایجان شرقی

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #اینترنت_اشیا #وزارت_ارتباطات #وزارت_ارتباطات_و_فناوری_اطلاعات #تبریز #تبریز_هوشمند #شهر_هوشمند_تبریز #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #universityoftehran #smartcity #digitaltransformation #smarttransformation #tabriz