در پنل هوشمندسازی شهر و شهروندان در اولین کنفرانس شهرهایی برای مردم (5 و 6 مردادماه 1400) که ‌به همت شهرداری رشت و دانشگاه گیلان برگزار شد، @_amin_faraji_ (رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) در خصوص تحول هوشمند، هم‌آفرینی و چالش‌های شهری ایران و @amingharibi_com (معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) در خصوص تحول هوشمند شهرهای ایران و #تغییرات_اقلیمی سخنرانی داشتتد.

در این پنل نیز جناب آقای محمود سیادت و آقای عباس شیعه نیز از دیدگاه‌های مختلف به مباحث آسیب‌شناسی و مباحث حمل و نقل هوشمند پرداختند.
‌‌
مباحثی مطروحه در نهایت به بیانیه این پنل به شرح زیر منتهی شد:
#شهرهای_هوشمند شهرهایی هستند که انتخاب درستی دارند در مسیر درستی حرکت می کنند و آینده قابل پیش بینی دارند. شهر هوشمند نه یک محصول بلکه یک فرآیند و بر اساس مقتضیات هر شهر مفهومی متفاوت را متبادر می‌کند.#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #کمیته_ملی_شهر_هوشمند #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #ایران_هوشمند #رشت #کنفرانس #شهرهایی_برای_مردم

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #universityoftehran #smartcitynationalcommittee #smartcity #smartcities #digitaltransformation #smarttransformation #smartiran #climatechange #conference #rasht