به گزارش شهر هوشمند حوالی، سورنا ستاری، روز سه شنبه در حاشیه برگزاری جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران گفت: به دلیل وابستگی اقتصاد کشور در یک قرن گذشته به نفت، یکی از راه‌هایی که می‌توان اقتدار را به شهرها بازگرداند، پیاده سازی شهر هوشمند است که باید این کار ابتدا در چند منطقه از شهر انجام شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ادامه داد: شهر هوشمند شهری است که اختیارات لازم را به شهر بازگرداند که خوشبختانه در شرایط کنونی به واسطه جوانان ایده‌های فراوانی برای این کار وجود دارد.

وی با بیان اینکه پارکینگ هوشمند و دوچرخه‌های اشتراکی از جمله ملزومات شهر هوشمند بودند که توسط جوانان عملیاتی شدند، افزود: این اقدامات کافی نیست.

ستاری افزود: اگر شهرداری برای این گونه اقدامات بستر کار را فراهم کند و در مقابل آن‌ها موضع‌گیری نکند، هزاران ایده عملی می‌شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی در شهر هوشمند گفت: باید دیتاهای این کار در اختیار شهرداری قرار گیرد.

منبع