جلسات “نشریه تحول هوشمند” در دفتر مرکزی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

اگر تمایل به تبلیغ خدمات و محصولات خود در این نشریه را دارید با ما در ارتباط باشید.

شماره اول این نشریه در تابستان ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد.

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #نشریه #ژورنال #تحول_هوشمند #نشریه_تحول_هوشمند #مجله

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #universityoftehran #smartcity #graphicdesign #smarttransformation #journal #thesmarttransformationjournal