جلسه همکاری بین مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و مجموعه HyperSphere انگلستان

امروز ۲۲ تیر ۱۴۰۰ جلسه‌ای با آقای Frank Sheehan مدیرعامل مجموعه Hypersphere از انگلستان داشتیم. مقدمات همکاری در حوزه پروژه‌های بین‌المللی، برگزاری وبینار و نشست مشترک و … فراهم شد.
حاضرین در جلسه:
  • آقای Frank Sheehan
  • آقای امین فرجی
  • آقای امین قریبی


#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #مرکز_تحقیقات #تحقیق #پژوهش #تحول_دیجیتال #تحول_هوشمند #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی ‌#انگلستان #انگلیس #انگلیس_هوشمند #ایران

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #researchcenter #research #universityoftehran #digitaltransformation #smarttransformation #smartcity #smartcities #intelligent #smartengland #england #iran