مصطفی صفدری رنجبر
مصطفی صفدری رنجبر
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتری مدیریت تکنولوژی دانشگاه علامه طباطبایی

هادی رضایی راد
هادی رضایی راد
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان

مهدی عرب‌زاده یکتا
مهدی عرب‌زاده یکتا
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دکتری خط‌مشی‌گذاری عمومی

مشاور و استراتژیست تحول دیجیتال

موسی عبدالهی
موسی عبدالهی
مشاور بین‌الملل مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتری زبان روسی

احمد پازکی
احمد پازکی
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

مدرس دانشگاه جامع علمی و کاربردی

فعال رسانه‌ای در زمینه موضوعات شهری و محیط زیست

مهدی یخچالی
مهدی یخچالی
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه تهران

عضو اندیشکده شفافیت برای ایران

ایوب منوچهری
ایوب منوچهری
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

صابر محمدپور
صابر محمدپور
مشاور مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

سارینا اردوانی
سارینا اردوانی
همکار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی برنامه‌ریزی منطقه‌ای دانشگاه تهران

پژوهشگر شهر هوشمند

احرام شاه‌محمدی
احرام شاه‌محمدی
همکار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دانشجوی دکتری DBA دانشگاه تهران

متخصص تحول دیجیتال دولت

متخصص امنیت سایبری

غزاله سادات قریشی
غزاله سادات قریشی
همکار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

دانشجوی دکتری شهرسازی برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تهران

پژوهشگر شهر هوشمند