هیات امناء مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران از برترین متخصصان فعال درحوزه‌های شهر هوشمند، هوشمندسازی، مدیریت شهری و شهرسازی تشکیل شده است.

1- آقای دکتر امین فرجی (دبیر هیات امنا)

 • عضو هیأت علمی گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
 • مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • عضو تیم تحلیل الگوهای رشد شهری با تاکید بر نظریه رشد هوشمند
 • تحلیل عملکرد مدیریت شهری بر پایه معیارهای پایداری محله‌ای در بافت تاریخی شهر یزد
 • تحلیل سازمان‌یابی فضایی و تحولات نظام شهرهای ایرانی-اسلامی
 • بررسی و تحلیل دیپلماسی شهری و توسعه در فضای جریان‌ها
 • تبیین الگوی خط‌مشی‌گذاری مبتنی بر شواهد در نظام مدیریت شهری به منظور اثرگذاری پژوهش‌های شهری
 • بررسی ابعاد و شاخص‌های حمل و نقل سبز در طرح‌های مطالعاتی شهری
 • ارزیابی اثرات محیط‌زیستی مجتمع‌های صنعتی

2- آقای مهندس امین قریبی (بنیان‌گذار)

 • فوق لیسانس مهندسی عمران – دانشگاه علمو صنعت ایران
 • بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • مقام برتر نخستین جشنواره ایده‌های برتر شهری در حوزه گردشگری
 • هم بنیان‌گذار استارتاپ حوالی
 • رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی رشته عمران در جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور
 • رتبه اول رشته عمران و برگزیده جشنواره پرسش مهر 5 تهران توسط ریاست محترم جمهوری وقت
 • رتبه اول سه دوره رشته عمران منطقه 5 تهران
 • پژوهشگر حوزه شهر هوشمند و هوشمندسازی

3- آقای دکتر آصف کریمی

 • عضو هیأت علمی گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
 • عضو و هیأت علمی کمیسیون کارآفرینی و کسب‌وکار در مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور
 • عضو کمیته کارآفرینی و کسب و کارهای نوین معاونت توسعه ریاست جمهوری
 • عضو کمیته کارآفرینی شهرداری تهران
 • حوزه مشاور عالی شهردار تهران در امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری
 • مدیر عامل خانه کارآفرینان ایران
 • هم بنیانگذار و مدیرعامل موسسه شتاب‌دهندگان کارآفرینی
 • هم بنیانگذار و رییس هیات مدیره شتاب دهنده سریر(مرکز نوآوری و شتابدهی هلدینگ سرمایه گذاری غدیر)
 • هم بنیانگذار شرکت سرمایه گذاری خطر پذیر هلدینگ سرمایه گذاری غدیر
 • هم بنیانگذار و عضو هیآت مدیره شتاب دهنده کسب و کار نکسترا
 • هم بنیانگذار و عضو هیات مدیره استارت آپ استاد سلام
 • عضو هیات مدیره سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری مراغه
 • مشاور بازرگانی و کارآفرینی چندین شرکت مطرح

4- آقای دکتر محمد میره‌ای

 • عضو هیأت علمی گروه مدیریت کسب‌وکار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه تهران
 • دانشگاه پیام نور دلیجان، رییس
 • دانشگاه پیام نور فراهان، عضو هیأت علمی و مسوول هسته کارآفرینی
 • پژوهشکده فرهنگ و هنر جهادداشگاهی، مدیر گروه طراحی شهری
 • مهندسین مشاور شهرسازی و معماری آرمانشار، کارشناس ارشد و مدیر پروژه
 • پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، مدیر مرکز مطالعات شهری و روستایی
 • دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) تهران، مدرس
 • دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان، مدرس
 • دانشگاه آزاد اسلامی ساوه، مدرس

5- خانم مهندس مژگان ممتاز

 • کسب عنوان دانشجویی ایده برتر در چهارمین جشنواره دستاوردها و پژوهش‌های دانشگاه تهران
 • کسب مقام سوم در مسابقه بین المللی تشخیص سرقت علمی در اسناد فارسی