مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

امین فرجی
امین فرجیرئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

معاون مرکز آموزش و پژوهش و مشاور و دبیر کمیسیون آموزش شورای عالی استان‌ها

معاون مرکز پژوهش‌ها و مشاور کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

امین قریبی
امین قریبیمعاون برنامه‌ریزی

مدرک شهرهای هوشمند در دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne)

مدرک شهر هوشمند در سازمان بانک جهانی (The World Bank)

عضو کمیته فنی جوامع و شهرهای پایدار سازمان جهانی استاندارد (ISO/TC 268)

عضو کمیته علمی دومین همایش ملی رقابت‌پذیری و آینده تحولات شهری – دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

انتخاب به عنوان ۱۰ جوان شایسته ایران در سال ۲۰۲۱

رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور

رتبه اول و برگزیده جشنواره پرسش مهر تهران توسط ریاست محترم جمهوری

عضو کارگروه شهر هوشمند و کارگروه تحول دیجیتال دولت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

عضو کارگروه علم و فناوری مجمع مشورتی جوانان فرمانداری شهرستان تهران

عضو شبکه تحلیل‌گران جوان اقتصاد ایران

عضو اتاق بین‌المللی جوانان ایران

صاحب امتیاز و برگزارکننده تدکس دانشگاه تهران

مهدی علیان
مهدی علیانمعاون پژوهشی
مدرس دانشگاه

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی

برگزیده یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش شهری و روستایی در سال 1398

پژوهشگر برتر دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396

برگزیده سومین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق) در حوزه پدافند غیرعامل سال 1396