مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

امین فرجی
امین فرجیرئیس
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران

معاون آموزشی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

معاون مرکز آموزش و پژوهش و مشاور و دبیر کمیسیون آموزش شورای عالی استان‌ها

معاون مرکز پژوهش‌ها و مشاور کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران

امین قریبی
امین قریبیمعاون برنامه‌ریزی

مدرک شهرهای هوشمند در دانشکده پلی تکنیک فدرال لوزان سوئیس (EPFL – École polytechnique fédérale de Lausanne)

مدرک شهر هوشمند در سازمان بانک جهانی (The World Bank)

عضو کمیته فنی جوامع و شهرهای پایدار سازمان جهانی استاندارد (ISO/TC 268)

عضو کمیته علمی دومین همایش ملی رقابت‌پذیری و آینده تحولات شهری – دانشگاه تربیت مدرس

کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

انتخاب به عنوان ۱۰ جوان شایسته ایران در سال ۲۰۲۱

رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور

رتبه اول و برگزیده جشنواره پرسش مهر تهران توسط ریاست محترم جمهوری

عضو کارگروه شهر هوشمند و کارگروه تحول دیجیتال دولت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

عضو کارگروه علم و فناوری مجمع مشورتی جوانان فرمانداری شهرستان تهران

عضو شبکه تحلیل‌گران جوان اقتصاد ایران

عضو اتاق بین‌المللی جوانان ایران

صاحب امتیاز و برگزارکننده تدکس دانشگاه تهران

مهدی علیان
مهدی علیانمعاون پژوهشی
مدرس دانشگاه

دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی

برگزیده یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش شهری و روستایی در سال 1398

پژوهشگر برتر دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396

برگزیده سومین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق) در حوزه پدافند غیرعامل سال 1396

حسن زارعی متین
حسن زارعی متینعضو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

رئیس پردیس قم دانشگاه تهران

عضو کارگروه تخصصی مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آصف کریمی
آصف کریمیعضو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو هیات علمی کمیسیون کارآفرینی و کسب‌وکار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

معاون پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محمد میره‌ای
محمد میره‌ایعضو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

عضو شورای علمی گروه پژوهشی منظرشهری، پژوهشکده فرهنگ و هنر

سرپرست معاونت اجرایی دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران

میثم بصیرت
میثم بصیرتعضو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتری شهرسازی از دانشگاه تهران

سرپرست اسبق مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

محمد سعادت سرشت
محمد سعادت سرشتعضو
عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتری عمران نقشه برداری – فتوگرامتری برد کوتاه از دانشگاه تهران

مسعود طهماسب‌زاده
مسعود طهماسب‌زادهعضو

مدیرعامل و موسس شرکت Global Smart City Solutions

رئیس هیات مدیره شرکت سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مهیا

آزاده عظیمی
آزاده عظیمیعضو
دکتری جغرافیا و برنامه­ ریزی شهری از دانشگاه تهران

عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی رسام