امین فرجی

 • دبیر مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • مدیر پژوهش‌های کاربردی پردیس فارابی دانشگاه تهران
 • عضو تیم تحلیل الگوهای رشد شهری با تاکید بر نظریه رشد هوشمند

امین قریبی

 • بنیان‌گذار و معاونت مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
 • رتبه اول المپیادهای علمی و مهارتی جشنواره برگزیدگان علمی، فرهنگی و مهارتی کشور
 • رتبه اول و برگزیده جشنواره پرسش مهر تهران توسط ریاست محترم جمهوری
 • عضو کارگروه شهر هوشمند و کارگروه تحول دیجیتال دولت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
 • عضو کارگروه علم و فناوری مجمع مشورتی جوانان فرمانداری شهرستان تهران
 • عضو شبکه تحلیل‌گران جوان اقتصاد ایران
 • عضو اتاق بین‌المللی جوانان ایران

احمد پوراحمد

 • عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
   
 • دکترای جغرافیای شهری

حسن زارعی متین

 • عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • رئیس پردیس قم دانشگاه تهران

آصف کریمی

 • عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عضو هیات علمی کمیسیون کارآفرینی و کسب‌وکار در مجمع تشخیص مصلحت نظام

محمد میره‌ای

 • عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • عضو هیات علمی دانشگاه تهران
 • عضو شورای علمی گروه پژوهشی منظرشهری، پژوهشکده فرهنگ و هنر
 • عضو کمیته علمی «همایش ایده‌های نو در مدیریت شهری»، شهرداری تهران

مسعود طهماسب‌زاده

 • عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
 • مدیرعامل و موسس شرکت Global Smart City Solutions کانادا
 • رئیس هیات مدیره شرکت سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مهیا