هوالعلیم

از تیرماه سال 1398 و به واسطه چندین سال پژوهش و تحقیق در حوزه شهر هوشمند و همچنین فعالیت بعنوان مدیریت اجرایی و مدیریت بخش تحقیق و توسعه شرکت توسعه ارتباطات حوالی (فعال در حوزه شهر هوشمند و گردشگری هوشمند) و همچنین جلسات متعدد با مسئولین دولتی در شهرهای مختلف ایران، خلاء وجود مرکزی جهت مرجعیت امور شهر هوشمند و هوشمندسازی حس گردید و ایده تاسیس “مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران“ در ذهن اینجانب شکل گرفت.

پس از بررسی‌های متعدد و نیازسنجی در ابعاد مختلف سازمانی، شهری و کشوری با دانشگاه تهران جهت همکاری در تاسیس این مرکز تحقیقاتی وارد مذاکره شده و در نهایت “مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران“ در دی ماه سال 1398 (همزمان با میلاد حضرت مسیح و آغاز سال نو میلادی 2020) و با همکاری دانشگاه تهران تاسیس گردید.

این مرکز در جهت پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی و مطالعاتی کشور در زمینه شهر هوشمند، هوشمندسازی و سایر حوزه‌های مرتبط با حوزه‌های شهری تاسیس گردیده است.

از اهداف اصلی این مرکز می‌توان به مواردی همچون موارد زیر اشاره کرد:

  • توسعه و گسترش پژوهش در زمینه‌های هوشمندسازی، اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و سایر حوزه‌های مرتبط با شهر هوشمند
  • ایجاد ساختار مناسب جهت بومی‌سازی نوآوری‌ها و پژوهش‌های روز دنیا
  • مرجع کلیه امور مرتبط با مدیریت شهری و شهر هوشمند با توجه به افزایش جمعیت شهرنشینی و کنترل مدیریت شهری در سطح ملی
  • مرجع تعامل بین سه ضلع کارفرما، مشاور و پیمانکار در پروژه‌های مرتبط با شهر هوشمند

در همین راستا سیاست‌های تحقیقاتی مرکز در آینده، بر پایه رفع نیازهای کشور و در جهت دستیابی به توسعه پایدار برنامه‌ریزی شده است و کلیه طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی با اولویت قراردادن محورهایی مانند هوشمدسازی، شهر هوشمند، مدیریت شهری و شهر سبز تعریف می‌گردد.

امیدواریم محققان، پژوهشگران و صاحب نظران حوزه‌های مختلف شهری و شهر هوشمند در سراسر کشور و همچنین هم‌وطنان عزیر فعال در سایر کشورها با ارائه نظرات و رهنمودهای ارزشمند خود، ما را در مسیر راهیابی به اهداف بلند رشد و توسعه پایدار کشور و تحقق ایران هوشمند یاری نمایند.

آقای دکتر امین فرجی (ریاست) – آقای مهندس امین قریبی (معاونت)

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران