پیشگفتار

شهرهای هوشمند، تجسم رویایی در آینده نیستند بلکه به لطف راهکارهای نوآورانه و فناورانه و نیز اینترنت اشیاء‌، در حال حاضر فعال و یا به سرعت در حال گسترش می‌باشند. شهر هوشمند چارچوبی است که عمدتاً از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه، گسترش و ترویج شیوه‌های توسعه پایدار و باهدف رفع چالش‌های رو به رشد شهرنشینی، ایجاد شده است.

باتوجه‌به نسل سوم شهرهای هوشمند که بر اساس تجارب بدست آمده از نسل‌های اول و دوم، رویکرد شهروند محوری نقش پررنگ و اساسی دارد، لزوم حرکت به سمت شهرهای هوشمند شهروند محور و مشارکت شهروندان و مسئولین در راستای تحقق ایران هوشمند بیش از پیش اهمیت پیدا کرده است.

در واقع تحقق شهرهای هوشمند، بدون آگاهی کامل مدیران یا تربیت نیروی انسانی متخصص بدون شک امکان‌پذیر نخواهد بود. استفاده از توان نیروهای متخصص بومی در کنار دانش و فناوری روز دنیا می‌تواند چشم‌انداز روشنی برای تحقق شهرهای هوشمند در کشور عزیزمان ترسیم نماید.

بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند و رویداد سالیانه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران (هاب شهر هوشمند) که هم‌زمان با بزرگداشت حکیم فارابی (واعظ نظریه آرمان شهر) برگزار می‌گردد، بازیگران اکوسیستم شهر هوشمند را گردهم می‌آورد تا ضمن ارائه و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات گذشته، چالش‌ها و مسیر پیشروی شهرهای هوشمند با رویکرد و الگوی بومی ایرانی بررسی گردد.

با توجه به گسترش روزافزون جمعیت شهرنشینی و همچنین پیچیده‌تر شدن مدیریت شهرها، حرکت به سمت شهرهای هوشمند دیگر یک انتخاب نیست، بلکه الزام است. از این رو و با شروع حرکت اکثر شهرهای ایران به سمت هوشمندسازی و لزوم توجه به مباحث مختلف این حوزه همچون بررسی نمونه‌های موردی در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات و دستاوردها و بررسی چالش‌ها و مسیر پیشروی شهرهای هوشمند با رویکرد ایرانی، رویداد سالیانه روز ملی شهر هوشمند این فرصت را فراهم خواهد آورد تا بازیگران حوزه شهر هوشمند (سازمان‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌های خلاق، محققین، متخصصین و سایر بازیگران این حوزه) گردهم آیند و تحقق ایران هوشمند را تسهیل و تسریع بخشند.

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، در راستای چشم‌انداز خود و تبدیل شدن به مرجعیت کلیه امور مرتبط با شهر هوشمند در سطح ملی و با همکاری دانشگاه تهران و در راستای پاسداشت روز ملی شهر هوشمند بر آن شد تا رویدادی را در راستای تحقق ایران هوشمند برگزار نماید.

رویداد سالیانه روز ملی شهر هوشمند در 4 آذر ماه 1400 مصادف با روز بزرگداشت فارابی به واسطه نظریه آرمان شهر این فیلسوف، برگزار خواهد گردید.

تیم برگزاری

شورای سیاست گذاری

آقای دکتر امین فرجی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس امین قریبی

معاون و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر عیسی زارع‌پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای مهندس رستم قاسمی

وزیر راه و شهرسازی

آقای دکتر سید احسان خاندوزی

وزیر امور اقتصادی و دارایی

آقای دکتر سورنا ستاری

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری

آقای دکتر سیروس وطن خواه

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

آقای دکتر مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران

آقای دکتر فرهنگ فصیحی

رئیس پارک فناوری و نوآوری صنعت نفت

آقای مهندس همایون یزدان‌پناه

رئیس ستاد شهر هوشمند قم

آقای دکتر محمد بیات

مدیرعامل مرکز فابا

آقای دکتر مهدی علیان

دبیر کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

کمیته علمی

آقای دکتر امین فرجی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس امین قریبی

معاون و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر عاصف کریمی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مدیرعامل مرکز نوآوری نکسترا

آقای دکتر علی عبدالهی

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس اسبق مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی

آقای دکتر مهدی محمدی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر اسبق ستاد توسعه فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمند سازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

آقای دکتر هاتف خرمشاهی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه خرد (خدمات و راهکارهای دیجیتال)

آقای دکتر مصطفی صفدری‌رنجبر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر محمد میره‌ای

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر هادی رضای‌راد

عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر مهدی علیان

دبیر کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر امیررضا خاوریان

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس میثم عابدی

معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

اتاق فکر

آقای دکتر اسدالله راشدی

معاون سابق شورایعالی استان‌ها، مدیرکل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی دانشگاه آزاد کشور و دبیر کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس مسعود طهماسب‌زاده

موسس شرکتGlobal Smart City Solutions کانادا و دبیر کارگروه حمل و نقل هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر مصطفی صفدری‌رنجبر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر امیررضا خاوریان

عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر مهدی علیان

دبیر کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر ابراهیم جمشیدزاده

مدیریت مطالعات و برنامه‌ریزی زیرساخت‌های مدیریتی و مالی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و دبیر کارگروه اقتصاد هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم دکتر سمیه جعفری

مدرس دانشگاه و دبیر کارگروه آموزش هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

حانم مهندس زهرا اکبری

دبیر کارگروه زیرساخت و انرژی هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر بهزاد محمدیان

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه علوم شناختی و شهر هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر علی قهرمانی

دبیر کارگروه آینده پژوهی و تحول هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم دکتر مهسا پیشدار

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه اقتصاد چرخشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس حامد احمدی

دبیر کارگروه ساختمان هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس محمدسهیل باقریان

مدیرعامل شرکت ارزش آفرینان برنا پارس و دبیر کارگروه کشاورزی هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم دکتر مریم ابوالقاسمی

مدرس دانشگاه و دبیر کارگروه اطلاعات و داده هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم دکتر زینب موحدی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران و دبیر کارگروه اینترنت اشیاء مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

شورای راهبردی و اجرایی

خانم مهندس هلیا احمدی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم مهندس مهدیه خجسته فر

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم مهندس مرضیه معطریان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم دکتر سحر بنکدارپور

دبیر سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکانیابی رادیویی

خانم مهندس سعیده میرانی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس حامد احمدی

دبیر کارگروه ساختمان هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس علی شفیعی

مدیر اجرایی مرکز نوآوری صنعت غذا و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم مهندس معصومه چنور

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس محمد مطلق

دبیر واحد فنی IT مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس حامد احمدی

عضو واحد فنی IT مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس محمد رحیم‌زاده

عضو واحد فنی IT مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

خانم مهندس حمیده پورکریمی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای کسری سعادت جو

کارشناسی ارشد طراحی شهری

آقای علی اکبر بیاتی

دانشجوی ارشد طراحی شهری دانشگاه تهران

مخاطبین

 • مدیران و سیاست‌گذاران دولتی با حوزه‌های فعالیت مرتبط به اقتصاد جدید شهری، طراحی شهری و نوآوری
 • شهرداران، اعضای شورای شهر سراسر کشور و اعضای شورای عالی استان‌ها
 • مدیران و راهبران کسب و کارهای نوآورانه
 • مدیران و متولیان بخش خصوصی و شرکت‌های تجاری
 • مدیران و متولیان شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌های صنایع خلاق
 • مدیران و متولیان شرکت‌های نوپا و استارتاپ‌ها
 • سرمایه‌گذاران مالی و کارآفرینان
 • مهندسین، طراحان و برنامه­ریزان شهری
 • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با شهرسازی و شهر هوشمند
 • دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مرتبط با فناوری اطلاعات
 • کلیه افراد علاقمند به مباحث شهر هوشمند، تحول هوشمند و هوشمندسازی

اهم بخش‌های رویداد روز ملی شهر هوشمند

سخنرانی‌های حوزه شهر هوشمند داخلی و بین‌الملل

معرفی سخنرانان داخلی

آقای دکتر امین فرجی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس امین قریبی

معاون و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر عیسی زارع‌پور

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

آقای دکتر مسعود خوانساری

رئیس اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی تهران

آقای مهندس مهدی چمران

رئیس شورای اسلامی شهر تهران

آقای دکتر سیروس وطن خواه

رئیس مرکز همکاری های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری

آقای مهندس همایون یزدان‌پناه

رئیس ستاد شهر هوشمند قم

آقای دکتر اسدالله راشدی

معاون سابق شورایعالی استان‌ها، مدیرکل ارتباطات اجتماعی و فراسازمانی دانشگاه آزاد کشور و دبیر کارگروه مدیریت و حکمروایی هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای مهندس افشین کلاهی

رئیس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان ایران و رئیس هیات مدیره سندیکای شرکت‌های شناسایی

آقای مهندس علی اصغر قائمی

ضو شورای اسلامی شهر تهران و مدیرعامل سابق سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران

آقای دکتر مصطفی صفدری‌رنجبر

عضو هیات علمی دانشگاه تهران و دبیر کارگروه سیاست‌پژوهی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر محمد بیات

مدیرعامل مرکز فابا

آقای دکتر فرهنگ فصیحی

معاون و عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

آقای دکتر مصطفی امینی

پژوهشگر پسا دکتری دانشگده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

آقای مهندس مسعود طهماسب‌زاده

عضو هیات موسس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و مدیرعامل و موسس شرکتGlobal Smart City Solutions کانادا

آقای مهندس حسین اسلامی

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

آقای دکتر مصطفی مرشدی

پژوهشگر حوزه تحول دیجیتال و کارآفرینی

آقای دکتر اسفندیار جهانگرد

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

آقای دکتر هاتف خرمشاهی

مدیر مرکز نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

آقای دکتر مهدی عرب زاده یکتا

مشاور، استراتژیست و خط مشی گذار حوزه دیجیتال

معرفی سخنرانان بین‌المللی

Darya V. Chernikova

PhD, Deputy Director of the Center for Urban Studies and Regional Development, National Research Tomsk State University

Jonathan Reichental

Adjunct Professor at University of San Francisco, Pepperdine University and Menlo College

Manuel Tarin

Presidente at The The Smart City Journal

Aarti Saini

Assistant Professor at the University of Delhi

Eduard Dumitrascu

Presidente at The The Smart City Journal

Yuriy Nazarov

Chairman of the Smart City Committee of the Public Council at the Ministry of Digital Transformation/ Innovations and smart city - technologies expert

سایر بخش‌ها

 • پنل‌های حوزه تحول هوشمند و شهر هوشمند
 • ورک‌شاپ‌های حوزه تحول هوشمند و شهر هوشمند
 • پنل انتقال تجربه و درس آموخته‌ها (چالش، راهکار و دستاوردها) با عنوان Lesson Learned
 • ارائه نیازهای فناورانه سازمان‌ها و شرکت‌ها (Smart City Reverse Pitch) در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند (تحول هوشمند سازمانی، بانک‌ها و موسسات مالی، شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها و سایر حوزه‌های مرتبط)
 • رونمایی از سامانه رتبه‌بندی شهرهای هوشمند ایران
 • رونمایی از سامانه رتبه‌بندی سازمان‌های هوشمند ایران
 • جایزه ملی سالیانه برترین‌های حوزه شهر هوشمند در بخش‌های مختلف (مرتبط با شهرها در سال 1401)
 • جایزه ملی سالیانه برترین‌های حوزه تحول هوشمند در بخش‌های مختلف (مرتبط با سازمان‌ها در سال 1401)

بخش پنجم: حامیان

بخش ششم: ارزش‌ها و مزایای حمایت

افزایش ارزش تجاری و برندینگ

مسئولیت اجتماعی

ارتباط با مخاطبان

حامیان، این فرصت را دارند تا به عنوان یکی از بازیگران و ذینفعان اصلی حوزه شهر هوشمند و تحول هوشمند فعال در ایران، برند تجاری خود را به سایر فعالین و سازمان‌ها معرفی نمایند و در رویداد روز ملی شهر هوشمند حضور فعالی داشته باشند. همچنین همراهی برگزارکنندگان (مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و دانشگاه تهران) می‌تواند تصویری تازه را برای مخاطبان ایجاد کند و به برند حامیان، اعتباری نو ببخشد.

مخاطبان رویداد روز ملی شهر هوشمند، فراتر از افراد و مجموعه‌هایی هستند که در همایش حضور می‌یابند. یکی از دغدغه‌های اصلی همه بازیگران و فعالین حوزه شهر هوشمند و تحول هوشمند، افزایش کیفیت زندگی مردم و شهروندان است.

با حمایت و کمک به ارتقای این رویداد، شرکت‌ها به خلق ارزش مشترک دست می‌زنند. با این همکاری شرکت‌ها به روشنی به قسمتی از مسئولیت اجتماعی خود، جامعه عمل می‌پوشانند.

مخاطبان شهر هوشمند و تحول هوشمند، امکان حضور در یک فضای تعاملی با حضور اکثریت فعالین و بازیگران حوزه شهر هوشمند را دارند و همچنین با حضور در رویداد روز ملی شهر هوشمند، این فرصت برای حامیان فراهم شده است تا فعالیت‌ها و پتانسیل‌ها خود را ارائه کرده و با مخاطبان ارتباط برقرار گردد.

بخش نهم: زمان و محل برگزاری

رویداد سالیانه روز ملی شهر هوشمند در روز پنجشنبه (4 آذرماه) در محل سالن همایش‌های اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران، برگزار و همچنین به صورت آنلاین پخش خواهد گردید.

شکل 1: سالن همایش‌های اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران