مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، با توجه به حرکت اکثر شهرهای ایران به سمت #تحول_هوشمند و لزوم رتبه‌بندی فعالیت‌ها و اقدامات مختلف شهرها و سازمان‌های مختلف ایران و همچنین در راستای چشم‌انداز خود و تبدیل شدن به مرجعیت کلیه امور مرتبط با شهر هوشمند در سطح ملی، #رتبه_بندی_شهرهای_هوشمند_ایران توسط این مرکز تحقیقاتی و با همکاری #دانشگاه_تهران بعنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های خود، از اول دی ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کشوری آغاز کرده است.

در این راستا بر اساس ۲۰ شاخص اصلی و ۱۱۰ زیرشاخص، شهرهای ایران مورد بررسی قرار خواهند گرفت و گزارشاتی به صورت بهام در اختیار سازمان‌ها و شهرها قرار خواهد گرفت. همچین این گزارشات به صورت فصلی و سالیانه همزمان با #روز_ملی_شهر_هوشمند منتشر خواهد گردید.


#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #روز_ملی_شهر_هوشمند_۱۳۹۹ #روز_ملی_شهر_هوشمند_۲۰۲۰ #شاخص #رتبه_بندی #رتبه_بندی_شهرهای_هوشمند_ایران
‌‌‌
#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcitynationalday #smartcitynationalday2020 #scnd2020 #smartcitynationalday1399 #scnd1399 #universityoftehran #smartcity #smartcities #indicators #rank #ranking #iransmartcitiesranking