تحول هوشمند شهرها، زمانی محقق می‌شود که کلیه پروژه‌ها و طرح‌های شهر هوشمند مبتنی بر برنامه و هدفی خاص برنامه‌ریزی و اجرا شوند، برنامه‌ای که با نگاهی اجمالی و فراگیر کلیه بخش‌های مختلف مدیریت شهری را مورد تحلیل و بررسی قرار داده است. تدوین چنین سندی شاید یکی از مهم‌ترین برنامه‌های تحول هوشمند شهرها باشد. سندی که در آن هدف شهر هوشمند به طور صریح بیان گردیده و فرایند تحقق ‌بخش‌های مختلف این هدف به طور کامل تشریح شده باشد تا بر اساس آن بتوان برنامه‌ریزی‌های لازم را در راستای تحقق هدف تحول هوشمند شهرها پیش‌بینی و پیاده‌سازی کرد. در این راستا در جهت پاسخگویی به پیچیدگی‏‌های موجود و تسهیل اقدامات موردنیاز، تدوین #دستور_کار_شهر_هوشمند در ایران به منزله نقشه راه و مدیریت و برنامه‏‌ریزی منسجم با درنظرداشتن اهداف جزئی‌تری نظیر آگاه‌سازی ذی‌نفعان و هدفمندسازی و یکپارچه‏‌سازی اقدامات و قابلیت‏‌های فیزیکی و مجازی آنها به‌منظور تحول هوشمند و ایجاد شهرها و جوامع هوشمند ضروری است.

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، همزمان با اولین بزرگداشت روز ملی شهر هوشمند، از دستور کار شهر هوشمند در ایران رونمایی کرد.

امید است با همکاری و همراهی تمامی فعالان حوزه شهر هوشمند، ضمن بهبود کیفیت این سند، ایران هوشمند محقق شود.

این سند مستخرج از اقدامات و الزامات مندرج در کمیته ملی شهر هوشمند به عنوان نهاد متولی شهرهای هوشمند در ایران است که با همکاری 19 عضو حقوقی و حقیقی تهیه شده است.
‌‌
تشکر ویژه از زحمات همکاران عزیزمون در مرکز، #کمیته_ملی_شهر_هوشمند و #وزارت_ارتباطات و #سازمان_فناوری_اطلاعات_ایران
‌‌

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #تحول_هوشمند #تحول_دیجیتال #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #روز_ملی_شهر_هوشمند_۱۴۰۰ #روز_ملی_شهر_هوشمند_۲۰۲۱ #آرمان_شهر
#امین_قریبی
‌‌‌
#SmartCityResearchCenterofIran #smarttransformation #digitaltransformation #scrci #smartcitynationalday #scnd #scnd2021 #scnd1400 #universityoftehran #smartcity #smartcities #utopia
#amingharibi