مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، با توجه به حرکت اکثر شهرهای ایران به سمت تحول هوشمند و لزوم رتبه‌بندی فعالیت‌ها و اقدامات مختلف شهرها و سازمان‌های مختلف ایران، همزمان با اولین بزرگداشت
روز ملی شهر هوشمند در روز پنجشنبه ۴ آذرماه ۱۴۰۰، از #سامانه_رتبه_بندی_شهرهای_هوشمند_ایران با هدف ارزیابی اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی و پروژه‌های اجرا شده در ابعاد مختلف شهر هوشمند همچون #حمل_و_نقل، #انرژی، #آموزش، #بهداشت و #سلامت، #کشاورزی، #محیط_زیست، #اقتصاد، #گردشگری و سایر حوزه‌ها) و با بررسی استانداردهای معتبر بین‌المللی از جمله ITU و ISO و بررسی مراجع معتبر دیگر همچون Deloitte و Giffinger و همچنین بررسی ساختار شهرهای ایران، رونمایی کرد.

امید است با همکاری و همراهی تمامی فعالان حوزه شهر هوشمند، اطلاعات و کیفیت این سامانه بهبود یافته و شناخت و درک صحیحی از اقدامات ایران هوشمند بدست آید.

با تشکر از همکارانمون در مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و فراز هوش شریف
‌‌


#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #تحول_هوشمند #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #روز_ملی_شهر_هوشمند_۱۴۰۰
#امین_قریبی
‌‌‌
#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #smartcitynationalday #scnd #scnd2021 #scnd1400 #smartcity #smartcities
#amingharibi