آقای دکتر امین فرجی و آقای مهندس امین قریبی در کنفرانس Green Energy & Smart Cities Digital Transformation Forum که در تاریخ 25 مارس 2021 (5 فروردین ماه 1400) برگزار شد، به سخنرانی پرداختند.

💥 این کنفرانس بخشی از رویداد مجازی هفته دیجیتال آفریقا است که شامل 10 کنفرانس مختلف حوزه فناوری در یک هفته است.

موضوع سخنرانی در این کنفرانس بحث مدل‌های تحول هوشمند در ایران قابل استفاده در شهرهای آفریقا بود.

در انتها نمایندگان مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، در پنل پرسش و پاسخ این کنفرانس نیز به سوالات پاسخ دادند.

‌می‌توانید از لینک زیر، ویدیوی کامل کنفرانس و سخنرانی‌ها را مشاهده کنید:

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #تحول_هوشمند #اینترنت_اشیا #تحول_دیجیتال #سخنرانی #کنفرانس #همایش #سمینار #ایران_هوشمند #آفریقا #امین_فرجی
#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #universityoftehran #smartcity #smartcities #smarttransformation #internetofthings #iot #digitaltransformation #conference #seminar #smartiran #africa #aminfaraji
#amingharibi