به گزارش شهر هوشمند حوالی، سومین دوره رویداد اینوتهران (InnoTehran) با محوریت نیازهای فناورانه شهرداری تهران در حوزه خدمات مکان محور شهری، روز 17 تیرماه 1398 همزمان با گردهمایی سه روزه شرکت‌های دانش بنیان و استارتاپ‌های فضایی و شهری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران، اعلام کردند که سند خدمات حوزه فضایی در ایجاد شهر هوشمند تدوین می‌شود.

این رویداد با همکاری سازمان فضایی ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد و موضوع اصلی آن نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه خدمات مکان محور شهری عنوان شده است.

 

رویداد خدمات مکان محور شهری

رویداد خدمات مکان محور شهری

 

همکاری سازمان فضایی با برنامه تهران هوشمند

دکتر مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران هم در این رویداد با تاکید بر اینکه عرصه فضا برای کشورها عرصه اقتداری محسوب می‌شود و با اشاره به نقش فضا در نقشه جامع علمی کشور گفت: دغدغه ما توانمند ساختن این صنعت است. همچنین توسعه خصوصی‌سازی بخش فضایی نیز از مهمترین اهداف ماست. خوشبختانه ظرفیت‌های خوبی در این زمینه ایجاد شده و برای توسعه بیشتر نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم. ما با شهرداری تهران برای توسعه زیرساخت‌های شهر هوشمند همکاری کامل خواهیم داشت. در این امر اهمیت اطلاعات مکانی به لحاظ زیرساختی و اقتصادی حائز اهمیت بسیار است.

سند خدمات حوزه فضایی در ایجاد شهر هوشمند تدوین می‌شود

رئیس سازمان فضایی ایران با اعلام اینکه سند خدمات حوزه فضایی در ایجاد شهر هوشمند تدوین می‌شود، اظهار دا شت: با توجه به رشد بسیار بالای اقتصاد خدمات اطلاعات مکانی در دنیا و اهمیت داده‌های مکان محور در ارائه خدمات شهری، تلاش خواهیم کرد تا زیرساخت‌های لازم برای ارائه خدمات حوزه فضایی در این بخش را توسعه دهیم و از فناوری فضایی برای ایجاد شهر هوشمند بهره‌برداری کنیم.

وی گفت: با همکاری و تعامل با شهرداری تلاش خواهیم کرد تا اقتصاد این بخش را پویا کنیم و با استفاده از تجربیات جهانی در این حوزه، سند خدمات حوزه فضایی در ایجاد شهر هوشمند را تدوین خواهیم کرد که برای دستیابی به این هدف به کمک و همراهی بخش خصوصی و ارائه خدمات مطلوب این حوزه نیاز خواهیم داشت.

 

اهمیت توسعه نوآوری از دیدگاه سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران

در این همایش یک روزه، دکتر محمد فرجود، مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت توسعه نوآوری و همت همه بخش‌ها در این راستا، ساختار و حوزه های عملیاتی شهرداری را برشمرد و آن را بازاری بزرگ و جدی برای کسب و کارهای نوآورانه معرفی کرد.

مدیرعامل سازمان فاوای شهرداری تهران در ادامه پروژه های تهران هوشمند را تشریح کرد و با اشاره به برنامه هدایت نوآوری شهرداری گفت: ما باید کمک کنیم فضا برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. تمرکز ما بر ارائه نیازهای فناورانه شهرداری است و رویداد “اینوتهران” رویدادی مستمر خواهد بود.

فرجود با مروری بر دو رویداد قبلی اینوتهران در حوزه پسماند و آتش نشانی بر ادامه دار بودن این رویداد تاکید کرد و سپس در توضیح سایر برنامه ها و پروژه های تهران هوشمند گفت: تاکید بر باز کردن داده ها وتامین API مورد نیاز شرکت‌ها و کسب و کارهای نوین تا کنون در حوزه هایی مثل شهرسازی و پسماند و… انجام شده و رو به توسعه است.

اهمیت مشارکت مردم در جمع آوری اطلاعات مکانی

در پایان، مهدی محبوبی، معاون اطلاعات مکانی سازمان فاوای شهرداری تهران هم با تاکید بر اهمیت داده‌های مکانی به عنوان بستر توانمندساز برای توسعه فضای نوآوری، درباره نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری درحوزه اطلاعات مکانی گفت: مشارکت مردم در جمع‌آوری اطلاعات مکانی، اماکن شاخص و المان‌های شهری، مناسب‌سازی فضاهای شهری برای توان‌یابان، توسعه صنعت گردشگری، افزایش دقت GPS موبایل با استفاده از زیرساخت RTK شهرداری و کاربردها و تجاری‌سازی داده‌ها از جمله نیازهای فناورانه شهرداری در این حوزه است.

منبع