چین یک منطقه مهم آلوده به کوئید 19 است و در نتیجه، تلاش‌های متنوعی برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا انجام می‌دهد. برای این کار ربات‌های پیشرفته 5G را مستقر کرده است. این ربات‌ها که مجهز به پنج دوربین با وضوح بالا هستند، می‌توانند استفاده از ماسک در فضای عمومی را تضمین کنند. همچنین آنها با استفاده از دماسنج‌های مادون قرمز همزمان دمای بدن ده نفر از شهروندان را در شعاع پنج متری در مکان‌های عمومی می‌توانند اندازه‌گیری کنند. مهارت‌های این ربات‌ها با مهارت‌های جدیدتری ارتقاء خواهند یافت و با استفاده از این ربات‌ها، دولت می‌تواند ایمنی عمومی را تضمین کند. در صورت شناسایی فردی بدون ماسک یا دمای بالا توسط ربات‌ها، هشدار به شوراهای مربوطه ارسال می‌شود.

مترجم: Ladan Mostafazadeh

منبع: www.smartcity.press