شرایط عضویت در مرکز تحقیقات شهر هوشمند

 

 

عضویت در مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران به صورت حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است.

لطفا قبل از اقدام به پر کردن فرم، شرایط لازم برای عضویت حقیقی و یا حقوقی را مطالعه فرمایید.

عضویت حقیقی
عضویت حقوقی