نقشه اکوسیستم شهر هوشمند ایران
شماره نسخه: SCRCI-ISCEM-R001 – 1400.09.04
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۰.۰۹.۰۴