با ما در تماس باشید|SCRCI

محیط (منابع طبیعی، رشد پایدار):

موارد زیر عوامل کلیدی در طبقه‌بندی محیط هستند: جذابیت منابع طبیعی، کاهش آلودگی، محافظت زیست محیطی، و مدیریت منابع پایدار.

یکی از بزرگترین دغدغه‌های حفاظتی جهانی فعلی، محیط زیست است: شهرها و مناطق صنعتی که معمولاً در حومه شهرها واقع شده‌اند، بزرگترین منابع آلودگی هستند. با افزایش جمعیت، آلودگی افزایش می‌یابد. حل مشکلات آلودگی در شهرها و کاهش مصرف انرژی برای نوعی از زندگی که بیشتر دوست‌دار محیط زیست باشد، مهم است. یکی از مهمترین نکات، مدیریت صحیح منابع طبیعی است؛ به طور دقیق‌تر، بیشترین تلاش‌ها در رابطه با خدمات عمومی (یعنی برق، آب و مدیریت گاز) انجام می‌شود. کاهش انتشار CO2 اولویت اصلی است که شامل مواردی از جمله ایجاد فضاهای سبز است.

در زمینه اقدام مرتبط با محیط زیست هوشمند، چالش‌های مختلفی در رابطه با محیط ساخته شده و طبیعی یافت می‌شود. از یک طرف نیاز به کاهش مصرف زمین برای توسعه شهرهای ما وجود دارد. جلوگیری از پراکندگی شهری و جستجو برای شهرهای متراکم‌تر و سرزنده‌تر، باعث افزایش اختلاط کاربری‌ها و تمرکز جمعیت و کاهش استفاده از خودرو خواهد شد. از طرف دیگر، کاهش مصرف انرژی، آلودگی و انتشار CO2 یک تقاضای رو به رشد اکولوژیکی برای دستیابی به توسعه پایدار است.

شهرها برای داشتن محیط زیست هوشمند، در راستای افزایش پایداری، بایستی بر کیفیت زیرساخت‌های زیست محیطی خود کار کنند که عبارتند از: آبراه‌ها، فاضلاب‌ها و فضای سبز. همچنین سیاست‌های شهری باید مبتنی بر استفاده از منابع انرژی طبیعی و سبز باشد. با توجه خاص به بعد زیست محیطی، این بعد می‌تواند روابط شهر موجود را با پشتیبانی اراضی خود، چه طبیعی و چه از نظر ساختمانی، بسازد. در واقع روابط شهر با محیط طبیعی آن، نقطه عزیمتی برای اقدامات مرتبط با پروژه‌هایی است که بر آب و هوا، تنوع زیستی، منابع (انرژی، آب و غیره) و نظارت بر آنان تأثیر می‌گذارند.

منابع

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Al-Hader, M., Rodzi, A., Sharif, A. R., & Ahmad, N. (2009a). Smart city components architecture. In Proceedings of the International Conference on Computational Intelligence, Modelling and Simulation, (Brno, Czech Republic, Sep 7-9)

Arroub, A., Zahi, B., Sabir, E., & Sadik, M. (2016, October). A literature review on Smart Cities: Paradigms, opportunities and open problems. In 2016 International Conference on Wireless Networks and Mobile Communications (WINCOM) (pp. 180-186). IEEE.

Beatley, T., & Collins, R. (2000). Smart growth and beyond: Transitioning to a sustainable society. Virginia Environmental Law Journal, 287-322.

Cairney, T., & Speak, G. (2000). Developing a ‘Smart City’: Understanding Information Technology Capacity and Establishing an Agenda for Change. Sydney, Australia: Centre for Regional Research and Innovation, University of Western Sydney. Available at: http://trevorcairney.com/file_uploads/cgilib. 30886.1.IT_Audit.pdf.

Giffinger, R., Fertner, C., Kramar, H., Pichelr-Milanovic, N., and Meijers, E. (2007). “European smart cities.” http://www.smart-cities.eu/index2 .html (Mar. 2015).

Hall, R. E. (2000). The vision of a smart city. In Proceedings of the 2nd International Life Extension Technology Workshop (Paris, France, Sep 28).

Harrison, C., Eckman, B., Hamilton, R., Hartswick, P., Kalagnanam, J., Paraszczak, J., & Williams, P. (2010). Foundations for Smarter Cities. IBM Journal of Research and Development, 54(4).

Klein, C., & Kaefer, G. (2008). From smart homes to smart cities: Opportunities and challenges from an industrial perspective. In Proceedings of the 8th International Conference, NEW2AN and 1st Russian Conference on Smart Spaces, ruSMART 2008 (St. Petersburg, Russia, Sep 3-5).

Monzon, A. (2015, May). Smart cities concept and challenges: Bases for the assessment of smart city projects. In 2015 international conference on smart cities and green ICT systems (SMARTGREENS) (pp. 1-11). IEEE.

Nam, T., & Pardo, T. A. (2011, June). Conceptualizing smart city with dimensions of technology, people, and institutions. In Proceedings of the 12th annual international digital government research conference: digital government innovation in challenging times (pp. 282-291).

Partridge, H. (2004). Developing a human perspective to the digital divide in the smart city. In Proceedings of the Biennial Conference of Australian Library and information Association (Queensland, Australia, Sep 21-24).

Scholl, H. J., Barzilai-Nahon, K., Ahn, J-H., Olga, P. & Barbara, R., E-commerce and e-government: How do they compare? What can they learn from each other?, Proceedings of the 42nd Hawaiian International Conference on System Sciences (HICSS 2009), Koloa, Hawaii, January 4-7, 2009

Zubizarreta, I., Seravalli, A., & Arrizabalaga, S. (2016). Smart city concept: What it is and what it should be. Journal of Urban Planning and Development, 142(1), 04015005.

 

توسط |2020-04-19T16:18:24+04:3013 اسفند 1398|ابعاد شهر هوشمند, محیط زیست هوشمند|

با دوستان خود به اشتراک بزارید.

عنوان

برگشت به بالا