به گزارش مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، اولین نشست اعضای کانون شهر هوشمند در روز 11 بهمن ماه 1397 در فرهنگسرای فناوری اطلاعات برگزار گردید.

این جلسه با حضور نماینده مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و اعضای محترم کانون شهر هوشمند، با محوریت موضوع مشارکت مردمی و شهر هوشمند برگزار گردید.

اعضاء شرکت کننده در اولین نشست اعضای کانون شهر هوشمند:

 • خانم دکتر امیری – دبیر کانون شهر هوشمند
 • آقای خوشبخت – فعال حوزه شهر هوشمند و اینترنت اشیاء
 • آقای مسجدی – فعال برنامه ریزی شهری
 • خانم نژادی – فعال برنامه ریزی شهری
 • آقای نعیم وفا – فعال حوزه حقوق استارتاپ‌ها
 • آقای پژوهش – از مدیران گروه بین المللی راه ابریشم
 • خانم شیدایی – فعال حوزه پژوهش شهری
 • آقای قریبی – بنیان‌گذار مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

اهم موارد بررسی شده در این نشست به شرح ذیل است:

 • بررسی مسائل و مشکلات مشارکت شهروندان
 • تاکید بر رفع موانع مشارک شهروندان در مسائل شهری و محله‌ای خود و ایجاد بستر حضور شهروندان در جلسات آتی
 • تاکید بر آموزش شهروندان در استفاده صحیح از خدمات الکترونیک شهری و حفظ حریم خصوصی
 • ارائه نمونه‌هایی از حقوق و مشارکت شهروندی سایر کشورهای جهان همچون برزیل توسط سرکار خانم نژادی
 • بررسی مسائل و مشکلات شهروندان در استفاده از حوزه حمل و نقل هوشمند
 • مباحثی همچون living lab و E-participation مطرح و مقرر گردید در جلسات آتی مورد بررسی دقیق‌تر قرار بگیرند
 • همچنین مقرر گردید اهداف و چشم انداز کانون شهر هوشمند جهت بررسی و اعمال نظرات در اختیار اعضاء کانون قرار داده شود

با تشکر از همکاری جناب آقای مسجدی در تهیه گزارش

منبع