نشست مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران (امین فرجی و امین قریبی) با کشور #اکراین و آقای Yuriy Nazarov عزیز در خصوص اقدامات مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

ممنون از Manuel Tarin عزیز و Kateryna Kyslenko و The Smart City Journal برای هماهنگی این گفتگو

باعث خوشحالی ما هست که از کشورهای دیگر دنیا اقدامات ما رو دنبال می‌کنن

ویدیو این نشست رو می‌تونید از طریق سایت زیر مشاهده کنید:

https://www.thesmartcityjournal.com/en/smart-city-tv/the-smart-city-research-center-of-iran-challenges-and-opportunities

#مرکز_تحقیقات_شهر_هوشمند_ایران #دانشگاه_تهران #شهر_هوشمند #شهرهوشمند #هوشمندسازی #تحول_هوشمند #اینترنت_اشیا #تحول_دیجیتال #سخنرانی #کنفرانس #همایش #سمینار #ایران_هوشمند
#امین_قریبی

#SmartCityResearchCenterofIran #scrci #universityoftehran #smartcity #smartcities #smarttransformation #internetofthings #iot #digitaltransformation #conference #seminar #smartiran #ukraine #smartukraine
#amingharibi