تاریخ برگزاری: 1399/09/18

روز برگزاری: سه‌شنبه

ساعت برگزاری: 22:30

لینک دسترسی: https://servicechannel.zoom.us/webinar/register/WN_JI-UsDORTaOSnrfOG_UMiw