تحول هوشمند پردیس فارابی دانشگاه تهران

دانشگاه تهران (پردیس فارابی)
دانشگاه تهران (پردیس فارابی)کارفرما

پروژه تحول هوشمند پردیس فارابی دانشگاه تهران، بعنوان یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران از سال 1399 آغاز شده است.

مشابه شهرهای هوشمند‌، یک پردیس هوشمند از فناوری‌های نوین برای ایجاد تجربیات و خدمات جدید استفاده می‌کند. در واقع پردیس هوشمند از فناوری‌های شبکه‌ای برای تسهیل همکاری‌، استفاده کارآمدتر از منابع‌، افزایش امنیت‌، صرفه‌جویی در هزینه و توسعه دانشگاه به عنوان مکانی منسجم و لذت بخش‌تر بهره‌مند می‌شود.

دکتر امین فرجی

مهندس امین قریبی

مهندس حامد احمدی

خانم دکتر فریناز مقتدری

خانم دکتر مریم ابوالقاسمی

خانم مهندس غزاله‌سادات قریشی

خانم مهندس سارینا اردوانی

آقای دکتر علیان

آقای دکتر امیررضا خاوریان

پروژه در حال انجام است.

  • توسعه همه جانبه زیرساخت فناوری
  • بهره‌وری از فناوری‌های نوین در تمامی بخش‌های خدماتی، آموزشی، پژوهشی و رفاهی
  • ایجاد پایگاه اطلاعاتی گسترده
  • فرآیندها، خدمات، امور اداری هوشمند و یکپارچه
  • توسعه کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی و کتابخانه‌ها و آزمایشگاه‌های هوشمند
  • ایجاد بستر تعاملی دانش میان دانشجویان، محققین و اساتید و در عین حال میان دانشگاه و حرفه
  • ایجاد محیط آموزشی پایدار (منابع محیطی،‌ افراد، دانش)
  • حرکت به سمت مدیریت و دانشگاه سبز