📢 پنل تحول هوشمند کیش؛ از رویا تا واقعیت در دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات کیش (کیتکس)

🌐 با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش، شرکت مدیریت و توسعه فروغ افکار و مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران

🔰سخنرانان:
🔹دکتر امین فرجی
«عضو هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران»

🔹مهندس امین قریبی
«معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران»

🔹دکتر هادی رضایی‌راد
«عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان، عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران و دبیر کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهر مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران»

🔹مهندس امیر سوداگران
«مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش»

🔹مهندس محمد عزیزی
«سرپرست اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه ازاد کیش (تله کیش)»

📆تاریخ: ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
⏰زمان: ساعت ۱۱ الی ۱۲:۳۰

#شهر_هوشمند #حکمروایی #حکمروایی_هوشمند #تحول_هوشمند #تحول_دیجیتال #مدیریت #مدیریت_هوشمند #حکمرانی #حکمرانی_هوشمند #دانشگاه #کیش #منطقه_آزاد #نمایشگاه #همایش #پنل #جزیره_کیش #کیتکس

#smartcity #smarttransformation #exhibition #expo #kitex #kitex2022