موضوع وبینار: چگونگی هوشمندی در شهرها

برگزارکننده: اتحادیه اروپا

مدرس: آقای دکتر جاناتان ریچنتال

تاریخ برگزاری: 26 شهریور 1399

نحوه ثبت نام: https://lnkd.in/dmr4u7h