کارگروه آموزش هوشمند

سرکار خانم دکتر سمیه جعفری
سرکار خانم دکتر سمیه جعفریدبیر کارگروه آموزش هوشمند
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه آموزش هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه آموزش هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

سرکار خانم دکتر سمیه جعفری (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

سرکار خانم دکتر زهرا هاشمی

هدف اصلی کارگروه آموزش هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف آموزش هوشمند و تحول هوشمند در حوزه آموزش است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با پردیس فارابی دانشگاه تهران