کارگروه اطلاعات و داده هوشمند

-دبیر کارگروه اطلاعات و داده هوشمند
دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
مدرس و پژوهشگر علم داده و مدیریت دانش

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه اطلاعات و داده هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه اطلاعات و داده هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

دکتر … (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه اطلاعات و داده هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف اطلاعات و داده هوشمند و تحول هوشمند در حوزه داده است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران