کارگروه بهداشت و سلامت هوشمند

سرکار خانم دکتر مریم مقدمی
سرکار خانم دکتر مریم مقدمیدبیر کارگروه بهداشت و سلامت هوشمند
دکتری مدیریت اطلاعات و دانش دانشگاه تهران
مدرس دانشگاه تبریز و شهید مدنی آذربایجان
دبیر کارگروه بهداشت و سلامت شهر هوشمند مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران
عضو کارگروه مدیریت داده محور کسب و کار دانشگاه تربیت مدرس
برگزیده طرح دومین رویداد شهر برای شهروند
دستیار دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت محتوای دیجیتالی
مسئول بخش نشر انجمن علمی ارتقای کتابخانه‌های عمومی ایران
رتبه اول ازمون کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات سال 1391
رتبه برتر آزمون دکتری سال 1396
پژوهشگر حوزه مدیریت داده محور
داور علمی مجله بین‌المللی Digital Content Management (IJDCM)

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه بهداشت و سلامت هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه بهداشت و سلامت هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

سرکار خانم دکتر مریم مقدمی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه بهداشت و سلامت هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف بهداشت و سلامت هوشمند و تحول هوشمند در حوزه بهداشت و سلامت است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی