کارگروه حمل و نقل هوشمند

صابر محمدپور
صابر محمدپوردبیر کارگروه حمل و نقل هوشمند
دکتری برنامه‌‌ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی تهران
عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان
تخصص: برنامه‌‌ریزی حمل‌‌ونقل پایدار شهری

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه حمل و نقل هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه حمل و نقل هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

آقای دکتر صابر محمدپور (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

آقای مسعود طهماسب زاده

هدف اصلی کارگروه حمل و نقل هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف حمل و نقل هوشمند و تحول هوشمند در حوزه حمل و نقل و جابجایی است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران