کارگروه زیرساخت و انرژی هوشمند

سرکار خانم دکتر زهرا اکبری
سرکار خانم دکتر زهرا اکبریدبیر کارگروه زیرساخت و انرژی هوشمند
کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش محیط زیست دانشگاه صنعتی مازندران
دانشجو دکترای مدیریت و برنامه ریزی توسعه پایدار دانشگاه مونترال کانادا
رییس هیات مدیره شرکت مهندسی _ بازرگانی آباد بوم فردا
کارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
عضو انجمن مدیریت نوآوری و فناوری ایران
عضو انجمن توسعه پایدار ایالت کبک، مونترال، کانادا
عضو انجمن اکوسیتی مونترال، کانادا

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه زیرساخت و انرژی هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه زیرساخت و انرژی هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

سرکار خانم دکتر زهرا اکبری (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم دکتر ساره شفیعی

آقای مهندس پارسا حیدری

آقای مهندس محسن مولایی نسب ‌

هدف اصلی کارگروه محیط زیست هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف محیط زیست هوشمند و تحول هوشمند در حوزه محیط زیست است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی