کارگروه ساختمان هوشمند

جناب آقای مهندس سید حامد احمدی
جناب آقای مهندس سید حامد احمدیدبیر کارگروه ساختمان هوشمند
کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران

پایه ۲ نظام مهندسی ساختمان

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه ساختمان هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه ساختمان هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای مهندس سید حامد احمدی (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

هدف اصلی کارگروه ساختمان هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف ساختمان هوشمند و تحول هوشمند در حوزه ساختمان است.

در حال بروزرسانی

سازمان نظام مهندسی کشور