کارگروه سیاست‌ پژوهی شهر هوشمند

جناب آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر
جناب آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبردبیر کارگروه سیاست‌ پژوهی شهر هوشمند
دکتری مدیریت فناوری از دانشگاه علامه طباطبائی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران
فرصت مطالعاتی شش ماهه در دانشگاه هان یانگ، سئول، کره جنوبی
حوزه تخصصی: سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه سیاست‌ پژوهی شهر هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه سیاست‌ پژوهی شهر هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر مصطفی صفدری رنجبر (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم دکتر الهام فهام

خانم دکتر سوما رحمانی

آقای دکتر محمد نثاری

آقای مهندس اشکان علینقیان

هدف اصلی کارگروه سیاست‌ پژوهی شهر هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف سیاست‌ پژوهی شهر هوشمند و سیاست گذاری در حوزه تحول هوشمند و شهر هوشمند است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی