کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند

جناب آقای دکتر مهدی علیان
جناب آقای دکتر مهدی علیاندبیر کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند
دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه شهید بهشتی
برگزیده یازدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و ششمین جشنواره پژوهش و آموزش شهری و روستایی در سال 1398
پژوهشگر برتر دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی در سال 1396
برگزیده سومین جشنواره علمی سلمان فارسی (خندق) در حوزه پدافند غیرعامل سال 1396

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای دکتر مهدی علیان (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم مهندس غزاله سادات قریشی

خانم مهندس سارینا اردوانی

خانم مهندس لادن مصطفی زاده

خانم مهندس نورا انگشتری

خانم مهندس مهدیه خجسته‌فر

خانم مهندس نازیلا منصوری

هدف اصلی کارگروه طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف طراحی و برنامه‌ریزی شهری هوشمند و تحول هوشمند در حوزه طراحی و برنامه‌ریزی شهری است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی