کارگروه کشاورزی هوشمند

جناب آقای مهندس محمد سهیل باقریان
جناب آقای مهندس محمد سهیل باقریاندبیر کارگروه کشاورزی هوشمند
کارشناسی ارشد مهندسی MBA گرایش مدیریت استراتژیک دانشگاه تهران
کارشناسی مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی قم
مخترع سیستم مدیریت هوشمند آبیاری مناطق مختلف با قابلیت پردازش صوت
متخصص سیستم مدیریت هوشمند کشاورزی

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 18 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه کشاورزی هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه کشاورزی هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

جناب آقای مهندس محمد سهیل باقریان (دبیر)

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم دکتر زهرا اکبری

خانم حمیده پورکریمی

آقای دکتر ذبیح الله چاراهی

آقای علی شفیعی

هدف اصلی کارگروه کشاورزی هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف کشاورزی هوشمند و تحول هوشمند در حوزه کشاورزی است.

در حال بروزرسانی

در حال بروزرسانی