کارگروه گردشگری هوشمند

محمد نعمت‏‌پور
محمد نعمت‏‌پوردبیر کارگروه گردشگری هوشمند
دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران
تخصص: حوزه گردشگری

مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران با 14 کارگروه علمی و تخصصی در حوزه‌های مختلف شهر هوشمند به فعالیت می‌پردازد.

کارگروه گردشگری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

کارگروه گردشگری هوشمند، یکی از کارگروه‌های فعال مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران است که از سال 1399 تشکیل شده است.

آقای دکتر محمد نعمت‌پور

آقای دکتر امین فرجی

آقای مهندس امین قریبی

خانم دکتر شیدا حیدری

آقای مهندس محمد میرمنصف

خانم فاطمه شفیعی

آقای محمد کوکب نیا

هدف اصلی کارگروه گردشگری هوشمند، پرداختن به موضوعات مختلف گردشگری هوشمند و تحول هوشمند در حوزه گردشگری است.

در حال بروزرسانی

تفاهم‌نامه با مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران