کتاب سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی شهری با همکاری جمعی از نویسندگان از سراسر جهان و همکاری مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران منتشر شد.

فصل چهاردهم این کتاب با عنوان “تحول هوشمند در ایران، گامی در جهت سازگاری و کاهش تغییرات اقلیمی” توسط آقای دکتر امین فرجی، آقای مهندس امین قریبی و خانم دکتر آزاده عظیمی نوشته شده است.

لینک خرید کتاب: https://www.elsevier.com/books/urban-climate-adaptation-and-mitigation/sharifi/978-0-323-85552-5

نویسندگان: دکتر ایوب شریفی (هیات علمی دانشگاه هیروشیما ژاپن)، دکتر امین فرجی (هیات علمی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران)، دکتر امیررضا خاوریان (هیات علمی دانشگاه اصفهان)، امین قریبی (معاون مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران) و خانم دکتر آزاده عظیمی (هیات علمی دانشگاه رسام) و نویسندگانی از کشورهای دیگر از جمله ژاپن، فرانسه، لهستان، کانادا، مکزیک، آمریکا، هلند، بنگلادش، آلمان، استرالیا و کلمبیا

CHAPTER 14: Smart transformation in Iran, a step toward adaptation and reduction of climate change