تاریخ برگزاری: 1399/09/12- 1399/09/13

روز برگزاری: چهارشنبه و پنج‌شنبه

ساعت برگزاری: 3:30

لینک دسترسی:

http://www.eventbrite.com/e/smart-city-expo-miami-2020-tickets-125543460871