رییس کمیته شهرهای هوشمند سوئد در کارگاه آموزشی مطرح و تحلیل کرد: ۶ مولفه‌ای که هویت یک شهرهوشمند را می‌سازند

کارگاه آموزشی «نقش داده شهری در تعریف استراتژی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار شهری و هوشمند» روز ۲۶ آذر ماه در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فاوای شهرداری تهران در این کارگاه آموزشی که با ارائه سپهر موسوی، رئیس کمیته شهرهای هوشمند و جوامع پایدار سوئد و جمعی از کارکنان و علاقمندان به موضوع شهر هوشمند برگزار شد، نقش و اهمیت داده‌های شهری در تصمیم‌سازی و مدیریت شهرها مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این نشست آموزشی، علی یقطین سرپرست دبیرخانه تهران هوشمند با اشاره به فعالیت‌های این دبیرخانه از ابتدای شکل‌گیری تاکنون یکی از اهداف آن را انجام اقداماتی در راستای هم افزایی، آگاهی بخشی، انجام مطالعات و جمع آوری مستنداتی در حوزه شهر هوشمند دانست و سپس با تأکید براهمیت داده‌های باز شهرداری تهران که در همایش «تهران هوشمند» از آن رونمایی شد، این بستر جدید داده‌ای را موجب ایجاد و رونق کسب وکارهای تازه عنوان کرد.

در ادامه، سپهرموسوی، رئیس کمیته شهرهای هوشمند و جوامع پایدار سوئد با اشاره به آمار و ارقام مرتبط با شهرنشینی در دنیا بر اهمیت حرکت به سمت هوشمندی تأکید کرد و گفت: شهرنشینی در دنیا و ایران رو به گسترش رفته و ۷۰ درصد کل انرژی‌های دنیا در شهرها استفاده می‌شود. بنابراین هوشمندسازی در این شرایط، نقش پررنگ‌تری می‌یابد.

وی با اشاره به شش زیرشاخه مهم شهر هوشمند گفت: زندگی هوشمند، محیط زیست هوشمند، اقتصاد هوشمند، حکمروایی هوشمند، جا‌به‌جایی و زیرساخت هوشمند، شش مؤلفه‌ای است که هویت یک شهرهوشمند را می‌سازد و توسعه موزون همه این موارد به توسعه پایدار شهر می‌انجامد.

رئیس کمیته شهرهای هوشمند و جوامع پایدار سوئد در ادامه گفت

شهرها سیستمی از سیستم‌های کوچک‌ترهستند. خروجی شهرهای هوشمند می‌تواند تجمیعی از زیرساخت‌های شهری، خدمات شهری واقتصاد پایدار باشد. اما زیرساخت خوب فناوری اطلاعات، فاکتور مهمی است که همه شهرهای هوشمند از آن برخوردارند.

موسوی همچنین یکی از مهم‌ترین اجزای شهر هوشمند را مبحث IOT یا اینترنت اشیا عنوان کرد و گفت: در واقع استفاده از اینترنت اشیا به این معناست که با کمک سنسورها و تکنولوژیGIS، اشیا و پروسه‌های گوناگون شهری به یکدیگر متصل و قابل کنترل و استفاده باشد. در این شرایط داده‌هایی که تولید می‌شود از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی سپس با اشاره به تجمیع داده‌های حاصل از این سیستم گفت: تجمیع این داده‌های شهری منجر به ایجاد بیگ دیتا می‌شود که آنالیز و مانیتورینگ آن‌ها به الگو سازی و استراتژی می‌انجامد. این پروسه در انتها به تصمیم سازی بهینه در حوزه مدیریت شهری کمک بسیار می‌کند.

در پایان این جلسه آموزشی که به صورت تعاملی برگزار می‌شد، پرسش و پاسخی در خصوص موضوعات مختلف مطرح شده در این کارگاه، صورت گرفت.

منبع

www.smart-tehran.ir