مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران، به پشتوانه سال‌ها پژوهش، مطالعه و بررسی شهرهای هوشمند جهان و پروژه‌های هوشمندسازی و همچنین همکاری با شرکت‌های فعال در بخش‌های مختلف شهر هوشمند، آماده ارائه خدمات مشاوره‌ای، ارائه راه‌حل‌های هوشمندانه و اجرای پلتفرم شهر هوشمند در حوزه‌های ذیل است.

خدمات قابل ارائه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در حوزه‌های پژوهشی به شرح زیر است:

ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و مدارک فنی

انجام آزمایش‌های فنی و ارائه خدمات تحقیقاتی، صدور گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های فنی

تدوین ضوابط، مقررات، دستورالعمل‌ها و استانداردهای حوزه‌های مختلف شهر هوشمند

برگزاری سمینار، همایش، کنفرانس‌های علمی و بوت‌کمپ

انتشار مجله، کتب علمی، جزوه آموزشی، مقاله و سایر بسته‌ها آموزشی

ایجاد بانک جامع اطلاعاتی از فعالین حوزه‌های شهر هوشمند

 

خدمات قابل ارائه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در حوزه‌های تجاری‌سازی به شرح زیر است:

ارائه خدمات مشاوره هوشمندسازی و شهر هوشمند

ارائه خدمات هوشمندسازی

ارائه خدمات مرتبط با شهر هوشمند

تجاری‌سازی نتایج و دستاوردهای حاصل از فعالیت‌های پژوهشی

طراحی و اجرای پروژه‌های سخت‌افزاری شهر هوشمند

طراحی و اجرای پلتفرم‌ها و نرم‌افزارهای شهر هوشمند

 

خدمات قابل ارائه مرکز تحقیقات شهر هوشمند ایران در حوزه‌های هوشمندسازی به شرح زیر است:

بانک هوشمند

وزارت‌خانه هوشمند

سازمان هوشمند

(هوشمندسازی سازمانی)

باشگاه مشتریان هوشمند

 

شهرداری هوشمند

شهرک صنعتی هوشمند